نمایشگاه طلا و جواهر هنگ کنگ – اسفند ۹۷

کنفرانس الفی در استانبول – فروردین ۹۷

انجمن موسسات آموزشی کانادا در استانبول – خرداد۹۸

بازدید از مراکز آموزشی استان‌های مرکزی انگلستان

کنفرانس دانشگاه‌های شرق اروپا در مسکو – اردیبهشت‌۹۸

کنفرانس های الفی در لندن